לאחר שהטלפון מתחבר לרשת, תהליך האתחול של הטלפון מתחיל, והטלפון נרשם בשרת.

לאחר שהטלפון מתחבר, הוא קובע באם יש להתקין קושחה חדש בטלפון.

1

בחר את מקור החשמל עבור הטלפון:

 • Power over Ethernet (PoE) פריסה עם מזרק Cisco IP Conference Phone 8832 PoE

 • פריסת Non-PoE Ethernet עם טלפון ועידה Cisco IP 8832 Non-PoE Ethernet Injector

2

חבר את הטלפון למתג.

 • אם אתה משתמש ב-PoE:
  1. חבר את כבל האתרנט ליציאת ה-LAN.

  2. חבר את הקצה השני של כבל ה-Ethernet ל-Cisco IP Conference Phone 8832 PoE Injector או ל-Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet Injector.

  3. חבר את המזרק לטלפון הוועידה באמצעות כבל USB-C.

 • אם אינך משתמש ב-PoE:
  1. חבר את מתאם החשמל למזרק Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet Injector באמצעות כבל USB-C.

  2. אם אתה משתמש במזרק Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet Injector, חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל.

  3. חבר את מתאם החשמל למתאם אתרנט באמצעות כבל USB-C.

   או

   אם אתה משתמש במזרק Cisco IP Conference Phone 8832 Non-PoE Ethernet Injector, חבר אותו לשקע חשמל.

  4. חבר את כבל האתרנט למתאם אתרנט.

  5. חבר את כבל האתרנט למתאם אתרנט לאn-PoE או למתאם אתרנט.

  6. חבר את כבל האתרנט ליציאת ה-LAN.

  7. חבר את מתאם האתרנט לטלפון הוועידה באמצעות כבל USB-C שני.

  8. חבר את מתאם האתרנט לאn-PoE או את מתטם האתרנט לטלפון הוועידה באמצעות כבל USB-C.

3

נטר את תהליך האתחול של הטלפון. שלב זה מוודא שהטלפון הוגדר כראוי.

4

אפשר לטלפון לשדרג לתמונת הקושחה הנוכחית.

5

בצע שיחות עם הטלפון כדי לוודא שהטלפון והתכונות פועלים כראוי.


 

לקבלת פרטים על התמיכה הטכנית IP הטלפון, עיין בשאלות נפוצות בנושא התמיכה הטכנית IP של Cisco.