När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare version av den fasta programvaran behöver installeras.

1

Välj kraftkällan för telefonen:

 • Power over Ethernet (PoE) distribution med en Cisco IP konferenstelefon 8832 PoE injektor

 • Icke-PoE Ethernet-distribution med en Cisco IP konferenstelefon 8832 icke-PoE Ethernet-injektor

2

Anslut telefonen till växeln.

 • Om du använder PoE:
  1. Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

  2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till antingen Cisco IP Conference Phone 8832 PoE Injector eller Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet Injector.

  3. Anslut injektorn till konferenstelefonen med USB-C-kabeln.

 • Om du inte använder PoE:
  1. Anslut strömadaptern till Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet-injektor med en USB-C-kabel.

  2. Om du använder Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet-injektorn ansluter du strömadaptern till ett eluttag.

  3. Anslut strömadaptern till Ethernet-injektorn med en USB-C-kabel.

   OR

   Om du använder Cisco IP Conference Phone 8832 Non-PoE Ethernet-injektor ska du ansluta den till ett eluttag.

  4. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-injektorn.

  5. Anslut Ethernet-kabeln till icke-PoE Ethernet-injektorn eller Ethernet-injektorn.

  6. Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

  7. Anslut Ethernet-injektorn till konferenstelefonen med en andra USB-C-kabel.

  8. Anslut icke-PoE Ethernet-injektorn eller Ether-injektorn till konferenstelefonen med en USB-C-kabel.

3

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

4

Tillåt uppgradering till den aktuella avbilden för den fasta programvaran.

5

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.


 

Mer information om IP teknisk support för telefonen finns i Vanliga frågor om Ciscos tekniska support IP telefon.