När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare firmware-version behöver installeras.

1

Välj kraftkällan för telefonen:

 • PoE (Power over Ethernet)-distribution med en Cisco IP Conference Phone 8832 PoE-injektor

 • Icke-PoE Ethernet-distribution med en Cisco IP Conference Phone 8832 Icke-PoE med Ethernet-injektor

2

Anslut telefonen till växeln.

 • Om du använder PoE:
  1. Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

  2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till antingen Cisco IP Conference Phone 8832 PoE-injektor eller Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet-koppling.

  3. Anslut injektorn till konferenstelefonen med USB-C-kabeln.

 • Om du inte använder PoE:
  1. Anslut strömadaptern till Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet-koppling med en USB-C-kabel.

  2. Om du använder Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet-koppling kan du koppla in strömadaptern i eluttaget.

  3. Anslut strömadaptern till Ethernet-injektorn med en USB-C-kabel.

   OR

   Om du använder Cisco IP Conference Phone 8832 Icke-PoE med Ethernet-injektor kan du koppla in den i eluttaget.

  4. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-injektorn.

  5. Anslut Ethernet-kabeln till icke-PoE Ethernet-injektorn eller Ethernet-injektorn.

  6. Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

  7. Anslut Ethernet-injektorn till konferenstelefonen med en andra USB-C-kabel.

  8. Anslut icke-PoE Ethernet-injektorn eller Ether-injektorn till konferenstelefonen med en USB-C-kabel.

3

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

4

Tillåt uppgradering till den aktuella firmwarebilden.

5

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.