Po połączeniu się z siecią, telefon rozpocznie proces uruchamiania i zarejestruje się w serwerze.

Po nawiązaniu połączenia telefon sprawdza, czy trzeba zainstalować nową wersję firmware.

1

Wybrać źródło zasilania telefonu:

 • Wdrożenie w sieci Power over Ethernet (PoE) z iniektorem PoE do telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832

 • Wdrożenie w sieci innej niż Power over Ethernet (PoE) z iniektorem innym, niż PoE do telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832

2

Podłączyć telefon do przełącznika.

 • W przypadku korzystania z PoE:
  1. Podłączyć kabel Ethernet do portu LAN.

  2. Podłączyć drugi koniec kabla sieciowego Ethernet do iniektora PoE telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832 lub iniektora Ethernet telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832.

  3. Podłącz iniektor do telefonu konferencyjnego za pomocą kabla USB-C.

 • W przypadku korzystania z sieci innej niż PoE:
  1. Podłączyć kabel zasilający do iniektora Ethernet telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832 za pomocą kabla USB-C.

  2. W przypadku korzystania z iniektora Ethernet z telefonem konferencyjnym Cisco IP z serii 8832 podłączyć kabel zasilający do gniazda zasilania.

  3. Podłączyć kabel zasilający do iniektora Ethernet za pomocą kabla USB-C.

   LUB

   W przypadku korzystania z iniektora innego, niż PoE do telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832, należy podłączyć go do źródła zasilania.

  4. Podłączyć kabel Ethernet do iniektora Ethernet.

  5. Podłączyć kabel Ethernet do iniektora Ethernet innego niż PoE lub iniektora Ethernet.

  6. Podłączyć kabel Ethernet do portu LAN.

  7. Podłączyć iniektor Ethernet do telefonu konferencyjnego za pomocą drugiego kabla USB-C.

  8. Podłączyć iniektor Ethernet inny niż PoE lub iniektor Ethernet do telefonu konferencyjnego przy użyciu kabla USB-C.

3

Obserwować proces uruchamiania telefonu. Na tym etapie można sprawdzić, czy telefon jest prawidłowo skonfigurowany.

4

Uaktualnić oprogramowanie sprzętowe telefonu do bieżącej wersji.

5

Zadzwonić z telefonu, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.