Po połączeniu się z siecią, telefon rozpocznie proces uruchamiania i zarejestruje się w serwerze.

Po nawiązaniu połączenia telefon sprawdza, czy trzeba zainstalować nową wersję firmware.

1

Wybierz źródło zasilania telefonu:

 • Power over Ethernet (PoE) wdrożenie za pomocą Telefon konferencyjny Cisco IP 8832 PoE Injector

 • Wdrożenie sieci Ethernet bez obsługi PoE za pomocą telefonu Cisco IP Conference Phone 8832 Ethernet Injector bez PoE

2

Podłącz telefon do przełącznika.

 • Jeśli korzystasz z PoE:
  1. Podłącz kabel Ethernet do portu LAN.

  2. Podłączyć drugi koniec kabla sieciowego Ethernet do iniektora PoE telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832 lub iniektora Ethernet telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832.

  3. Podłącz iniektor do telefonu konferencyjnego za pomocą kabla USB-C.

 • Jeśli nie używasz PoE:
  1. Podłączyć kabel zasilający do iniektora Ethernet telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832 za pomocą kabla USB-C.

  2. W przypadku korzystania z iniektora Ethernet z telefonem konferencyjnym Cisco IP z serii 8832 podłączyć kabel zasilający do gniazda zasilania.

  3. Podłącz kabel zasilający do iniektora Ethernet za pomocą kabla USB-C.

   LUB

   W przypadku korzystania z iniektora innego, niż PoE do telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 8832, należy podłączyć go do źródła zasilania.

  4. Podłącz kabel Ethernet do iniektora Ethernet.

  5. Podłącz kabel Ethernet do iniektora Ethernet innego niż PoE lub iniektora Ethernet.

  6. Podłącz kabel Ethernet do portu LAN.

  7. Podłącz iniektor Ethernet do telefonu konferencyjnego za pomocą drugiego kabla USB-C.

  8. Podłącz iniektor Ethernet inny niż PoE lub iniektor Ethernet do telefonu konferencyjnego przy użyciu kabla USB-C.

3

Obserwuj proces uruchamiania telefonu. Na tym etapie można sprawdzić, czy telefon jest prawidłowo skonfigurowany.

4

Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe telefonu do bieżącej wersji.

5

Zadzwoń z telefonu, aby sprawdzić, czy działa on poprawnie.


 

Szczegółowe informacje na temat IP telefonicznej pomocy technicznej można znaleźć w sekcji Pomoc techniczna firmy Cisco IP często zadawane pytania dotyczące telefonu.