ניתן לשחזר הקלטות שהועברו לפח במשך עד 30 יום. לאחר 30 יום, המערכת מוחקת לצמיתות את ההקלטות.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ברצונך לשנות את ההגדרות ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

סמן את תיבת הסימון מדיניות מחיקה אוטומטית של הקלטת תמיכה.

5

הזן את מספר הימים שבהם מארח יכול לגשת להקלטות שלו בשדה ימי שמירת הקלטה (7-3600 ימים).

6

לחץ על עדכן.