Du kan gjenopprette opptak som har blitt flyttet til papirkurven i opptil 30 dager. Etter 30 dager vil systemet slette opptakene permanent.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

Merk av i avmerkingsboksen Policy for automatisk sletting av støtteopptak.

5

Angi antall dager en vert kan få tilgang til opptakene sine i feltet Oppbevaringsdager for opptak (7–3600 dager).

6

Klikk på Oppdater.