Du kan återställa inspelningar som har flyttats till pappers korgen i upp till 30 dagar. Efter 30 dagar tas inspelningar bort permanent.

1

Från kund-visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänster och väljer webbplatser under möte .

2

Välj den Webex webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Markera kryss rutan för automatisk borttagning av inspelningar .

5

Ange antalet dagar som en värd kan komma åt sina inspelningar i fältet inspelnings lagrings dagar (7-3600 dagar).

6

Klicka på Uppdatera.