Możesz przywrócić nagrania, które zostały przeniesione do kosza na maksymalnie 30 dni. Po 30 dniach system trwale usuwa nagrania.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comobszarze , przejdź do pozycji Usługi i w obszarze Spotkanie wybierzpozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, dla których chcesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Zaznacz pole wyboru Obsługa zasad automatycznego usuwania nagrywania.

5

Wprowadź liczbę dni, przez które gospodarz może uzyskać dostęp do swoich nagrań w polu Dni przechowywania nagrania (7-3600 dni).

6

Kliknij opcję Aktualizuj.