1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר שיחותWebex.

2

מפורטל המשתמשים המתקשרים, לחץ על היסטורייתשיחות.

3

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על כותרת העמודה:

  • שם
  • סוג שיחה
  • מספר טלפון
  • תאריך
4

לקבלת תצוגה של השיחות שלא נענו, לחץ על הכרטיסיה לא נענו .