1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących kliknij pozycję Historia połączeń.

3

Posortuj listę, klikając nagłówek kolumny:

  • Nazwa
  • Rodzaj połączenia
  • Numer telefonu
  • Data
4

Aby wyświetlić tylko nieodebrane połączenia, kliknij kartę Nieodebrane.