1

בחלון ' אנשי קשר ', בחר את איש הקשר שאליו ברצונך לתקשר או להוסיף למועדפים.

2

. לסחוב שמאלה באיש הקשר

  1. הקש על צ'אט לשוחח בצ עם איש הקשר.

  2. הקש על שיחה להתקשר לאיש הקשר.

  3. הקש על הפריט המועדף כדי להוסיף את איש הקשר למועדפים או להסיר איש קשר שכבר התווסף למועדפים.