1

U prozoru Kontakti Odaberite kontakt s kojim želite komunicirati ili ga dodajte u favorite.

2

Prevucite ulijevo na kontaktu.

  1. Dotaknite chat da biste razgovarali s kontaktom.

  2. Dotaknite poziv za pozivanje kontakta.

  3. Dodirnite favorit za dodavanje kontakta u favorite ili uklanjanje kontakta koji je već dodan u favorite.