1

W oknie Kontakty wybierz kontakt, z którym chcesz się komunikować lub dodać do ulubionych.

2

Przesuń kontakt w lewo .

  1. Dotknij opcji Czat , aby rozpocząć czat z kontaktem.

  2. Dotknij opcji Połącz , aby zadzwonić do kontaktu.

  3. Dotknij opcji Ulubione , aby dodać kontakt do ulubionych lub usunąć już dodany.