1

U prozoru Kontakti izaberite kontakt sa kojima želite da komunicirate ili ga dodajte u omiljene lokacije.

2

Brzo prevucite nalevo na kontakt.

  1. Dodirnite ćaskanje da biste ćaskali sa kontaktom.

  2. Dodirnite poziv da biste pozvali kontakt.

  3. Tapnite na omiljenu lokaciju da biste dodali kontakt u omiljene lokacije ili uklonite kontakt koji je već dodat u omiljene lokacije.