1

באזור הזה, לוחצים על תזמון.

כאן תוצג רשימה של כל הפגישות שנקבעו בנכס.
2

יש לבחור את הפגישה כדי לראות מידע נוסף, כגון קישור הפגישה, תיאור הפגישה ומי מוזמן לפגישה.


 

רק למארגן הפגישה יש אפשרות לשנות את פרטי הפגישה. אם אתה מארגן הפגישה, תוכל ללחוץ כדי לשנות את התאריך והשעה, לדוגמה.