1

Klikk på Tidsplan i området.

Her ser du en liste over alle møtene som er planlagt i området.
2

Velg møtet for å se mer informasjon, for eksempel møtekoblingen, beskrivelsen og hvem som er invitert til møtet.


 

Kun møtearrangøren har muligheten til å endre møtedetaljene. Hvis du er møtearrangør, kan du for eksempel klikke på for å endre dato og klokkeslett.