1

Klicka på Möten i utrymmet.

Här visas en lista över alla möten som har schemalagts i utrymmet.
2

Välj mötet för att se mer information, till exempel möteslänken, beskrivningen och vem som är inbjuden till mötet.


 

Endast mötesorganisatören har möjlighet att ändra mötesinformationen. Om du är mötesorganisatören kan du till exempel klicka för att ändra datum och tid.