1

Klicka på Schemalägg i utrymmet.

Här ser du en lista över alla möten som har schemalagts i utrymmet.
2

Välj mötet för att se mer information, exempelvis möteslänken, beskrivningen och vem som är inbjuden till mötet.


 

Endast mötesorganisatören har alternativet att ändra mötesinformationen. Om du är mötets organisatör kan du klicka för att exempelvis ändra datum och tid.