1

V levém navigačním panelu vyberte možnost Zápisy.

Na stránce Moje zaznamenané schůzky můžete zobrazit záznamy všech schůzek, webinářů, událostí a školení, které jste pořádali a nahrávali.

Mé zaznamenané schůzky
2

Vyberte Další vedle názvu záznamu a pak vyberte Upravit.

3

Upravte název a popis a zvolte, které panely chcete do záznamu zahrnout.

4

Zrušte zaškrtnutí políčka Přepisy, pokud byl přepis vytvořen, ale nechcete, aby ho ostatní viděli při přehrávání záznamu.

5

Klepněte na příkaz Uložit.