1

פתח את ההזמנה בדוא"ל או בלוח השנה.

2

אם נדרש רישום, לחץ על הירשם, שלח את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך ופתח את הודעת האישור כאשר הרישום שלך יאושר.

3

לחץ על הצטרף לוובינר והיישום השולחני Meetings יורד באופן אוטומטי כדי שתוכל להתקין אותו.

4

לחץ על פתח את Webex אם תתבקש לעשות זאת; אחרת, לחץ על הפעל וובינר.

5

הזן את שמך כפי שברצונך שיופיע בוובינר, סמן את האפשרות זכור אותי ולאחר מכן לחץ על היכנס כדי שתוכל לגשת לרשימה המלאה של תכונות הוובינר.

6

אם תתבקש, הזן את סיסמת המשתתף – היא נמצאת בהזמנה בדוא"ל – ולאחר מכן לחץ על המשך.

7

חבר את הווידאו והשמע ולאחר מכן לחץ על הצטרף לוובינר.

מה הלאה?

בסיום הוובינר, ייתכן שתתבקשו להשתתף בסקר.
1

פתח את ההזמנה בדוא"ל או בלוח השנה.

2

אם נדרש רישום, הקש על הירשם, הזן את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך ופתח את הודעת האישור כאשר הרישום שלך יאושר.

3

הקש על הצטרף לוובינר.

4

אם עדיין אין לך את היישום למכשירים ניידים Meetings, הקש על הורד את Webex Meetings > התקן > פתח > הצטרף.

5

ערוך את שמך כפי שברצונך שיופיע בוובינר, סמן את האפשרות זכור אותי ולאחר מכן הקש על היכנס כדי שתוכל לגשת לרשימה המלאה של תכונות הוובינר.

6

אם תתבקש, הזן את סיסמת המשתתף – היא נמצאת בהזמנה בדוא"ל – ולאחר מכן הקש על המשך.

7

חבר את הווידאו והשמע שלך כדי שאנשים אחרים יוכלו לראות ולשמוע אותך.

1

פתח את ההזמנה בדוא"ל או בלוח השנה. אם כבר יש לך חשבון Webex במחשב, אתר את הוובינר ברשימה לוח שנה או בדף הבית.

2

חייג את מספר הצטרף בטלפון.

3

הזן את מספר האירוע (קוד גישה) ואחריו #.

4

הזן את סיסמת האירוע בת 8 הספרות עבור טלפונים ואחריה #.

5

אם תתבקש, הזן את מזהה המשתתפים שלך (סיסמה מספרית).

אם המארח פשוט יעביר לך את דוא"ל ההזמנה של חבר פאנל, לא תוכל להצטרף לוובינר כחבר פאנל. כדי להצטרף כחבר פאנל, המארח חייב להזמין אותך מהמתזמן, או שהמארח או מארח-המשנה חייב להשתמש בתכונת ההזמנה והתזכורת כדי להזמין אותך במהלך וובינר.

1

פתח את ההזמנה שלך בדוא"ל או בלוח השנה ולחץ על הצטרף לוובינר. אם כבר יש לך חשבון Webex במחשב, אתר את הוובינר ברשימה לוח שנה או בדף הבית ולחץ על הצטרף.

2

אם עדיין אין לך את היישום השולחני Meetings, הוא יורד באופן אוטומטי כדי שתוכל להתקין אותו.

3

לחץ על פתח את Webex אם תתבקש לעשות זאת, אחרת לחץ על הפעל וובינר.

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת היישום או אם אתה מעדיף לא להתקין דבר, לחץ על הצטרף מהדפדפן כדי להשתמש ביישום האינטרנט.

4

הזן את שמך כפי שברצונך שיופיע בוובינר, סמן את האפשרות זכור אותי ולאחר מכן לחץ על היכנס כדי שתוכל לגשת לרשימה המלאה של תכונות הוובינר.

5

אם תתבקש, הזן את סיסמת חבר הפאנל – היא נמצאת בהזמנה בדוא"ל – ולחץ על המשך.

6

חבר את הווידאו והשמע שלך או התחבר למערכת וידאו ולאחר מכן לחץ על הצטרף לוובינר.

1

פתח את ההזמנה שלך בדוא"ל או בלוח השנה והקש על הצטרף לוובינר. אם כבר יש לך חשבון Webex במכשיר נייד, אתר את הוובינר תחת הפגישות שלי ולחץ על הצטרף.

2

אם היישום למכשירים ניידים עדיין לא מותקן אצלך, תתבקש להוריד אותו. הקש על הורד את Webex Meetings > התקן > פתח > הצטרף.

3

הזן את שמך כפי שברצונך שיופיע בוובינר, סמן את האפשרות זכור אותי ולאחר מכן הקש על היכנס כדי שתוכל לגשת לרשימה המלאה של תכונות הוובינר.

4

אם תתבקש, הזן את סיסמת חבר הפאנל – היא נמצאת בהזמנה בדוא"ל – והקש על המשך.

5

חבר את הווידאו והשמע של המכשיר הנייד שלך או התחבר למערכת וידאו.

1

פתח את ההזמנה בדוא"ל או בלוח השנה. אם כבר יש לך חשבון Webex במחשב, אתר את הוובינר ברשימה לוח שנה או בדף הבית.

2

חייג את מספר הצטרף בטלפון.

3

הזן את מספר האירוע (קוד גישה) ואחריו #.

4

הזן את סיסמת חבר הפאנל בת 8 הספרות עבור טלפונים ואחריה #.

5

אם תתבקש, הזן את מזהה המשתתפים שלך (סיסמה מספרית).