1

Åpne e-post- eller kalenderinvitasjonen.

2

Hvis registrering kreves, klikker du på Registrer, skriver inn navn og e-postadresse og åpner e-postbekreftelsen når registreringen godkjennes.

3

Klikk på Bli med på nettseminar ogMøterdesktop-appen lastes ned automatisk for deg å installere.

4

Klikk på Åpne Webex hvis du blir bedt om å gjøre det. Ellers klikker du på Start nettseminar.

Hvis du har problemer med å installere appen eller du foretrekker å ikke installere noe, klikker du på Bli med fra nettleseren for å bruke nettappen.

5

Skriv inn navnet ditt slik du vil at det skal vises inettseminar, merk av for Husk meg, og klikk deretter på Logg på slik at du får tilgang til hele listen overnettseminarfunksjoner.

6

Hvis du blir bedt om det, skriver du inn deltakerpassordet – du finner det i e-postinvitasjonen – og deretter klikker du på Fortsett.

7

Koble til video og lyd og klikk deretter på Bli med på nettseminar.

1

Åpne e-post- eller kalenderinvitasjonen.

2

Hvis registrering kreves, trykker du på Registrer, skriver inn navn og e-postadresse og åpner e-postbekreftelsen når registreringen godkjennes.

3

Trykk på Bli med på nettseminar.

4

Hvis du ikke allerede harMøtermobilapp, trykk på Last ned Webex Meetings > Installer > Åpne > Bli med.

5

Rediger navnet ditt slik du vil at det skal vises inettseminar, merk av for Husk meg og trykk deretter på Logg på slik at du får tilgang til hele listen overnettseminarfunksjoner.

6

Hvis du blir bedt om det, skriver du inn Deltakerpassordet – du finner det i e-postinvitasjonen – og deretter trykker du på Fortsett.

7

Koble til video og lyd slik at andre kan se og høre deg.

1

Åpne e-post- eller kalenderinvitasjonen. Hvis du allerede har enWebexkontoen på datamaskinen din, finnnettseminari Kalender-listen eller startsiden.

2

Ring telefonnummeret for å Bli med via telefon.

3

Angi Hendelsesnummer (tilgangskode) etterfulgt av #.

4

Skriv inn det 8-sifrede hendelsespassordet for telefoner etterfulgt av #.

Hvis verten bare videresender e-posten med invitasjonen til paneldeltakerne, vil du ikke kunne bli mednettseminarsom paneldeltaker. For å bli med som paneldeltaker, må verten invitere deg fra planleggeren, eller verten eller medverten må bruke funksjonen for invitasjon og påminnelse for å invitere deg under ennettseminari prosess.

1

Åpne e-post- eller kalenderinvitasjonenog klikk på Bli med på nettseminar. Hvis du allerede har enWebexkontoen på datamaskinen din, finnnettseminari Kalender-listen eller startsiden og klikk på Bli med.

2

Hvis du ikke allerede harMøterdesktop-appen, laster den ned automatisk for deg å installere.

3

Klikk på Åpne Webex hvis du blir bedt om det, ellers klikk på Start webinar.

Hvis du har problemer med å installere appen eller du foretrekker å ikke installere noe, klikker du på Bli med fra nettleseren for å bruke nettappen.

4

Skriv inn navnet ditt slik du vil at det skal vises inettseminar, merk av for Husk meg, og klikk deretter på Logg på slik at du får tilgang til hele listen overnettseminarfunksjoner.

5

Hvis du blir bedt om det, skriver du inn Paneldeltakerpassordet – du finner det i e-postinvitasjonen – og deretter klikker du på Fortsett.

6

Koble til video og lyd eller koble til et videosystem og klikk deretter på Bli med på nettseminar.

1

Åpne e-post- eller kalenderinvitasjonenog trykk på Bli med på nettseminar. Hvis du allerede har enWebexkontoen på mobil, finnnettseminari Mine møter og klikk på Bli med.

2

Hvis du ikke allerede har mobilappen installert, blir du bedt om å laste den ned. Trykk på Last ned Webex Meetings > Installer > Åpne > Bli med.

3

Skriv inn navnet ditt slik du vil at det skal vises inettseminar, merk av for Husk meg, og trykk deretter på Logg på slik at du får tilgang til hele listen overnettseminarfunksjoner.

4

Hvis du blir bedt om det, skriver du inn Paneldeltakerpassordet – du finner det i e-postinvitasjonen – og deretter trykker du på Fortsett.

5

Koble til video og lyd på mobilenheten, eller koble til et videosystem.

1

Åpne e-post- eller kalenderinvitasjonen. Hvis du allerede har enWebexkontoen på datamaskinen din, finnnettseminari Kalender-listen eller startsiden.

2

Ring telefonnummeret for å Bli med via telefon.

3

Angi Hendelsesnummer (tilgangskode) etterfulgt av #.

4

Skriv inn det 8-sifrede paneldeltakerpassordet for telefoner etterfulgt av #.