בודק הודעות חשובות.

בעת עיון בהודעות שלך ביישום Webex, באפשרותך לסמן הודעות חשובות כדי שתוכל לעקוב אחריהן מאוחר יותר או להשאיר אותן כנקודת ייחוס. פריטים שאתה דגל מתווספים לרשימת הדגלים וממוינים לפי התאריך שבו סימנת אותם. יכולות להיות לך עד 200 הודעות מסומנות בדגל.

רחף מעל ההודעה ולחץ על פעולות נוספות, ולאחר מכן לחץ על הודעת דגל. אתה רואה דגללצד שם האדם וזמן ההודעה.

תוכל להפנות להודעה המסומנת הזו בכל עת. לחץ על סינון לפי כדי להציג את המסננים ולאחר מכן עבור אל דגלים.

ישנן שתי דרכים להסיר דגל, רחף מעל ההודעה ולחץ:

  • בטל סימון הודעה בדגל.
  • פעולות נוספות, ולאחר מכן לחץ על הודעת ביטול התווית.

 

באפשרותך גם לסמן תשובה בתוך שרשרת הודעות. רחף מעל התשובה ולחץ על הדגל , לחץ שוב על הדגל כדי להסיר אותו.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה והקש על Flag.

באפשרותך להפנות בחזרה להודעה המסומנת בדגל הזה בכל עת. פשוט הקש כדי להציג את המסננים הזמינים ולאחר מכן עבור אל דגלים.

כדי להסיר את הדגל מהודעה, לחץ שוב על ההודעה ובחר Unflag.


 

כדי לנקות את רשימת הדגלים שלך, באפשרותך להחליק שמאלה במרחב כדי להסיר אותה מהרשימה שלך.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה ובחר דגל.

באפשרותך להפנות בחזרה להודעה המסומנת בדגל הזה בכל עת. פשוט הקש כדי להציג את המסננים הזמינים ולאחר מכן עבור אל דגלים.

כדי להסיר את הדגל מהודעה, לחץ שוב על ההודעה ובחר Unflag.

רחף מעל ההודעה ולחץ על הדגל. תראה דגל כחול לצד תמונת הפרופיל של האדם, כמו גם בצד ימין של ההודעה.

באפשרותך להפנות בחזרה להודעה המסומנת בדגל הזה בכל עת. פשוט לחץ על סינון לפי כדי להציג את המסננים ולאחר מכן עבור אל דגלים.

באפשרותך ללחוץ על הדגל שוב בהודעה כדי להסיר אותו או לנקות את רשימת הדגלים על-ידי לחיצה על הדגל שליד המרחב שם.