Se etter viktige meldinger.

Når du blar gjennom meldingene dine i Webex-appen, kan du flagge viktige meldinger slik at du kan følge opp dem senere eller beholde dem som referanse. Elementer du flagger, legges til i Flagg-listen og sorteres etter datoen du flagget dem. Du kan ha opptil 200 flaggede meldinger.

Hold pekeren over meldingen, klikk på Flere handlinger og klikk deretter på Flagg for oppfølging. Du ser et flagg ved siden av personens navn og klokkeslett for meldingen.

Du kan når som helst gå tilbake til den flaggede meldingen. Bare klikk på Filtrer etter for å vise filtrene, og gå deretter til Flagg.

Hvis du vil fjerne et flagg, holder du pekeren over meldingen på nytt og klikker på Flere handlinger , og deretter klikker du på Oppheve flagging.


 

Du kan også flagge et svar i en meldingstråd. Hold pekeren over svaret, klikk på flagget og klikk på flagget på nytt for å fjerne det.

Trykk lenge på meldingen, og trykk på Flagg.

Du kan når som helst gå tilbake til den flaggede meldingen. Bare trykk på for å vise de tilgjengelige filtrene, og gå deretter til Flagg.

Hvis du vil fjerne flagget fra en melding, trykker du langt trykk på meldingen på nytt og velger Fjern flagget .


 

Hvis du vil rydde opp i Flagg-listen, kan du sveipe mot venstre på et område for å fjerne det fra listen.

Trykk lenge på meldingen, og velg Flagg .

Du kan når som helst gå tilbake til den flaggede meldingen. Bare trykk på for å vise de tilgjengelige filtrene, og gå deretter til Flagg.

Hvis du vil fjerne flagget fra en melding, trykker du langt trykk på meldingen på nytt og velger Fjern flagget .

Hold pekeren over meldingen, og klikk på flagget . Du ser et blått flagg ved siden av personens profilbilde og til høyre for meldingen.

Du kan når som helst gå tilbake til den flaggede meldingen. Bare klikk på Filtrer etter for å vise filtrene, og gå deretter til Flagg.

Du kan klikke på flagget på nytt i meldingen for å fjerne det, eller du kan rydde opp i Flagg-listen ved å klikke på flagget ved siden av området der.