מסמך PDF לרוחב משותף בתצוגת פורטרט באמצעות מצגת או שיתוף מסמכים

מסמך PDF לרוחב משותף בתצוגת פורטרט באמצעות מצגת או שיתוף מסמכים.

קובץ Adobe Acrobat מופיע בכיוון לאורך במקום לרוחב.

קובץ PDF משותף מוצג בתצוגה לרוחב במקום בתצוגת פורטרט.

מסמך PDF מכוון לדיוקן במקום לרוחב ואינו מתאים למציג המסמכים.


הערה:

Adobe גם מאפשרת לכל עמוד במסמך להיות בכיוון שונה. מסמכים עם דפי נוף ודיוקן מעורבים ישותפו אך ורק ב-Portrait.

סיבה:זוהי בעיה בהגדרות המדפסת המוגדרות כברירת מחדל ב- Adobe Acrobat.


תמיסה:

כדי לגרום לדפים לרוחב לייבא ל- Webex בצורה נכונה:

Adobe 11.x:

 1. פתחו את Adobe Acrobat.
 2. פתח קובץ .PDF קיים.
 3. עבור אל תפריט קובץ ולאחר מכן בחר הדפס.
 4. במקטע מדפסת , בחר את מטעין המסמכים של Webex במדפסת: תפריט נפתח.
 5. במקטע שינוי גודל עמוד וטיפול, בצע את השלבים הבאים:
  1. בחר בלחצן האפשרויות 'התאם '.
  2. סמן את התיבה אם בחר מקור נייר לפי גודלעמוד PDF.
 6. לחץ על לחצן

  הגדרת דף... מופיע החלון 'הגדרת עמוד'.
 7. בגודל: תפריט נפתח, בחר A4.
 8. בחר/י בלחצן האפשרויות ״לרוחב״ ולאחר מכן לחץ/י על ״אישור״.
 9. לחץ על לחצן אישור .
 10. לחץ על לחצן הדפס .
 11. צא מ-Adobe Acrobat.

  שתף את קובץ .PDF בחלון הפגישה.

Adobe 10.x:

 1. פתחו את Adobe Acrobat.
 2. פתח קובץ .PDF קיים.
 3. עבור אל תפריט קובץ ולאחר מכן בחר הדפס.
 4. במקטע מדפסת , בחר את מטעין המסמכים Webex בשם : תפריט נפתח.
 5. במקטע טיפול בדף, בצע את השלבים הבאים:
  1. סמן את התיבה בחר מקור נייר לפי גודל עמוד PDF.
  2. בשינוי קנה המידה של הדף: תפריט נפתח, בחר התאמה לאזורהניתן להדפסה.
 6. לחץ על לחצן

  הגדרת דף... מופיע החלון 'הגדרת עמוד'.
 7. בגודל: תפריט נפתח, בחר A4.
 8. בחר/י בלחצן האפשרויות ״לרוחב״ ולאחר מכן לחץ/י על ״אישור״.
 9. לחץ על לחצן אישור .
 10. לחץ על לחצן הדפס .
 11. צא מ-Adobe Acrobat.

  שתף את קובץ .PDF בחלון הפגישה.

Adobe 9.x וגרסאות ישנות יותר

 1. פתחו את Adobe Acrobat.
 2. פתיחת קובץ PDF.
 3. לחץ על קובץ > הדפסה.
 4. בטל את סימון התיבה סיבוב אוטומטי ומרכז .
 5. לחץ על סגור כדי לשמור את העדפות ההדפסה.
 6. שתף את המסמך בפגישת Webex.

האם המאמר הזה הועיל לך?