Položeni PDF dokument se deli u uspravnom prikazu pomoću prezentacije ili deljenja dokumenata

Položeni PDF dokument se deli u uspravnom prikazu pomoću prezentacije ili deljenja dokumenata.

Adobe Acrobat datoteka se pojavljuje u uspravnom položaju umesto u položenom.

Deljena PDF datoteka prikazuje se u položenom prikazu umesto uspravnog prikaza.

PDF dokument orijentisan kao portret umesto položen i ne uklapa se u prikazivač dokumenata.


Napomena:

Adobe takođe omogućava da svaka stranica dokumenta bude drugačijeg položaja. Dokumenti sa mešovitim položenim i uspravne stranice biće deljeni isključivo u uspravnom.

Uzrok:Ovoje problem sa podrazumevanim postavkama štampača u adobe Acrobat-u.


Rešenje:

Da biste pravilno uvezli položene stranice u Webex:

Adobe 11.x:

 1. Otvorite Adobe Acrobat.
 2. Otvorite postojeći . PDF fajl.
 3. Idite u meni "Datoteka ", a zatim izaberite stavku Odštampaj .
 4. U odeljku Štampač izaberite Učitavač Webex dokumenata u štampaču: pa nanizi.
 5. U odeljku Page Sizing & Handling izvršite sledeće korake:
  1. Izaberite dugme Uklopi radio.
  2. Proverite izbor u polju za potvrdu Odaberi izvor papira po veličini PDF stranice.
 6. Kliknite na dugme Podešavanje stranice... .

  Pojaviće se prozor "Podešavanje stranice".
 7. U veličini : u padajućem meniju izaberite stavku A4.
 8. Izaberite dugme Položeni radio, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Kliknite na dugme U redu.
 10. Kliknite na dugme Odštampaj .
 11. Izađite iz Adobe Acrobat-a.

  Delite . PDF fajl u prozoru za sastanak.

Adobe 10.x:

 1. Otvorite Adobe Acrobat.
 2. Otvorite postojeći . PDF fajl.
 3. Idite u meni "Datoteka ", a zatim izaberite stavku Odštampaj .
 4. U odeljkuŠtampač izaberite Webex Document Loader u imenu : pa nanizi.
 5. U odeljku Rukovanje stranicom izvršite sledeće korake:
  1. Proverite izbor izvora papira po veličini PDF stranice .
  2. U raz skaliranju stranice: u padajućem meniju izaberite stavku Uklopi u oblast za štampanje.
 6. Kliknite na dugme Podešavanje stranice... .

  Pojaviće se prozor "Podešavanje stranice".
 7. U veličini : u padajućem meniju izaberite stavku A4.
 8. Izaberite dugme Položeni radio, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Kliknite na dugme U redu.
 10. Kliknite na dugme Odštampaj .
 11. Izađite iz Adobe Acrobat-a.

  Delite . PDF fajl u prozoru za sastanak.

Adobe 9.x i starije verzije

 1. Otvorite Adobe Acrobat.
 2. Otvorite PDF.
 3. Kliknite na dugme > odštampaj .
 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski rotiraj i centriraj .
 5. Kliknite na dugme " Zatvori" da biste sačuvali željene opcije štampanja.
 6. Delite dokument na Webex sastanku.

Da li je ovaj članak bio koristan?