Pejzažni PDF dokument se deli u prikazu portreta pomoću prezentacije ili deljenja dokumenta

Pejzažni PDF dokument se deli u prikazu portreta pomoću prezentacije ili deljenja dokumenta.

Adobe Acrobat datoteka se pojavljuje u orijentaciji portreta umesto pejzaža.

Deljena PDF datoteka prikazuje se u prikazu pejzaža umesto prikaza portreta.

PDF dokument orijentisan kao portret umesto pejzaža i ne uklapa se u pregledač dokumenata.


Napomena:

Adobe takođe omogućava da svaka stranica dokumenta bude drugačije orijentacije. Dokumenti sa mešovitim pejzažom i stranicama portreta će se deliti isključivo u Portretu.

Uzrok:
Ovo je problem sa podrazumevanim podešavanjima štampača u Adobe Acrobat-u.

Rešenje:

Da biste ispravno uvezli stranice pejzaža u Vebeks:

Adobe 11.x:

 1. Otvori Adobe Acrobat.
 2. Otvori postojeći .PDF fajl.
 3. Idite na meni Datoteka, a zatim izaberite Odštampaj.
 4. U odeljku Štampač izaberite Webex Document Loader u štampaču: padajući meni.
 5. U odeljku Veličanje stranice i rukovanje izvršite sledeće korake:
  1. Izaberite dugme Fit radio.
  2. Označite okvir za Izaberite izvor papira prema veličini PDF stranice.
 6. Kliknite na dugme Podešavanje stranice....

  Pojavljuje se prozor „Podešavanje stranice“.
 7. U veličini: padajući meni, izaberite A4.
 8. Izaberite dugme Landscape radio, a zatim kliknite na OK.
 9. Kliknite na dugme OK.
 10. Kliknite na dugme Odštampaj.
 11. Izađi iz Adobe Acrobata.

  Podelite .PDF datoteku u prozoru sastanka.

Adobe 10.x :

 1. Otvori Adobe Acrobat.
 2. Otvori postojeći .PDF fajl.
 3. Idite na meni Datoteka, a zatim izaberite Odštampaj.
 4. U odeljku Štampač izaberite Webex Document Loader u nazivu: padajući meni.
 5. U odeljku Rukovanje stranicama izvršite sledeće korake:
  1. Označite polje Izaberite izvor papira prema veličini PDF stranice.
  2. Na skaliranju stranice: padajući meni, izaberite Fit to Printable Area.
 6. Kliknite na dugme Podešavanje stranice....

  Pojavljuje se prozor „Podešavanje stranice“.
 7. U veličini: padajući meni, izaberite A4.
 8. Izaberite dugme Landscape radio, a zatim kliknite na OK.
 9. Kliknite na dugme OK.
 10. Kliknite na dugme Odštampaj.
 11. Izađi iz Adobe Acrobata.

  Podelite .PDF datoteku u prozoru sastanka.

Adobe 9.x i starije verzije

 1. Otvori Adobe Acrobat.
 2. Otvori PDF.
 3. Kliknite na Datoteka > Štampaj.
 4. Odznačite polje Automatsko rotiranje i Centriranje.
 5. Kliknite na Zatvori da biste sačuvali podešavanja štampanja.
 6. Podelite dokument na Webex sastanku.

Da li je ovaj članak bio koristan?