PDF-dokument i liggande är delad i stående vy med hjälp av Presentation eller dokument

PDF-dokument i liggande är delad i stående vy vid presentations- eller dokumentdelning.

Adobe Acrobat-fil visas i stående format istället för liggande.

Delade PDF-fil visas i liggande vy, i stället för stående vy.

PDF-dokument orienterade som stående i stället för liggande och får inte plats i Dokumentvisaren.


Obs!Adobe tillåter också att de olika sidorna i ett dokument har olika pappersformat.

Dokument med en kombination av liggande och stående sidor delas enbart i stående läge.Orsak:Detta är ett problem med skrivarinställningarna i Adobe Acrobat.Lösning:
För att importera liggande sidor korrekt i WebEx:

Adobe 11.x:

 1. Öppna Adobe Acrobat.
 2. Öppna en befintlig .PDF-fil.
 3. Gå till Arkiv-menyn och välj sedan Skriv ut.
 4. I avsnittet Skrivare väljer du Webex Document Loader i avsnittet Skrivare: rullgardinsmenyn.
 5. Under avsnittet Sidstorlek och hantering utför du följande steg:
  1. Markera radioknappen Anpassa.
  2. Markera kryssrutan Välj papperskälla efter PDF-sidans storlek.
 6. Klicka på Sidinställningar... knappen.

  Fönstret ”Sidinställning' visas.
 7. I rullgardinsmenyn Storlek: Välj A4.
 8. Välj radioknappen för Liggande och klicka sedan på OK.
 9. Klicka på OK.
 10. Klicka på knappen Skriv ut.
 11. Avsluta Adobe Acrobat.

  Dela .PDF-filen i mötesfönstret.

Adobe 10.x:

 1. Öppna Adobe Acrobat.
 2. Öppna en befintlig .PDF-fil.
 3. Gå till Arkiv-menyn och välj sedan Skriv ut.
 4. I avsnittet Skrivare väljer du Webex Document Loader i avsnittet Namn: rullgardinsmenyn.
 5. Under avsnittet Sidhantering utför du följande steg:
  1. Markera kryssrutan Välj papperskälla efter PDF- sidans storlek.
  2. I rullgardinsmenyn Sidskala: Välj Anpassa till utskrivbart område.
 6. Klicka på Sidinställningar... knappen.

  Fönstret ”Sidinställning' visas.
 7. I rullgardinsmenyn Storlek: Välj A4.
 8. Välj radioknappen för Liggande och klicka sedan på OK.
 9. Klicka på OK.
 10. Klicka på knappen Skriv ut.
 11. Avsluta Adobe Acrobat.

  Dela .PDF-filen i mötesfönstret.

Adobe 9.x och äldre versioner

 1. Öppna Adobe Acrobat.
 2. Öppna en PDF-fil.
 3. Klicka på Arkiv > Skriv ut.
 4. Avmarkera rutan Auto-rotera och centrera.
 5. Klicka på Stäng för att spara utskriftsinställningarna.
 6. Dela dokumentet i WebEx-mötet.

Var den här artikeln användbar?