PDF-dokument i liggande är delad i stående vy med hjälp av Presentation eller dokument

PDF-dokument i liggande är delad i stående vy vid presentations- eller dokumentdelning.

Adobe Acrobat-fil visas i stående format istället för liggande.

Delade PDF-fil visas i liggande vy, i stället för stående vy.

PDF-dokument orienterade som stående i stället för liggande och får inte plats i Dokumentvisaren.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Obs!

Adobe tillåter också för olika sidorna i ett dokument till olika pappersformat. Dokument med blandad liggande och stående sidor delas enbart i stående format.

Orsak:
Detta är ett problem med skrivarinställningarna i Adobe Acrobat.

Lösning:

För att importera liggande sidor korrekt i WebEx:

Adobe 11.x:

 1. Öppna Adobe Acrobat.
 2. Öppna en befintlig .PDF-fil.
 3. Gå till Arkiv-menyn och välj sedan Skriv ut.
 4. Under avsnittet Skrivare väljer du WebEx Document Loader i skrivarens
 5. Under avsnittet Sidstorlek och hantering utför du följande steg:
  1. Markera radioknappen Anpassa.
  2. Markera kryssrutan Välj papperskälla efter PDF-sidans storlek.
 6. Klicka på Sidinställningar... knappen.

  Fönstret ”Sidinställning' visas.
 7. I den Storlek: nedrullningsbara menyn, Välj A4.
 8. Välj radioknappen för Liggande och klicka sedan på OK.
 9. Klicka på OK.
 10. Klicka på knappen Skriv ut.
 11. Avsluta Adobe Acrobat.

  Dela .PDF-filen i mötesfönstret.

Adobe 10.x:

 1. Öppna Adobe Acrobat.
 2. Öppna en befintlig .PDF-fil.
 3. Gå till Arkiv-menyn och välj sedan Skriv ut.
 4. Under avsnittet Skrivare väljer du WebEx Document Loader i Namn:-
 5. Under avsnittet Sidhantering utför du följande steg:
  1. Markera kryssrutan Välj papperskälla efter PDF- sidans storlek.
  2. I den Sidan skala: nedrullningsbara menyn, Välj Anpassa till utskrivbart område.
 6. Klicka på Sidinställningar... knappen.

  Fönstret ”Sidinställning' visas.
 7. I den Storlek: nedrullningsbara menyn, Välj A4.
 8. Välj radioknappen för Liggande och klicka sedan på OK.
 9. Klicka på OK.
 10. Klicka på knappen Skriv ut.
 11. Avsluta Adobe Acrobat.

  Dela .PDF-filen i mötesfönstret.

Adobe 9.x och äldre versioner

 1. Öppna Adobe Acrobat.
 2. Öppna en PDF-fil.
 3. Klicka på Arkiv > Skriv ut.
 4. Avmarkera rutan Auto-rotera och centrera.
 5. Klicka på Stäng för att spara utskriftsinställningarna.
 6. Dela dokumentet i WebEx-mötet.

Var den här artikeln användbar?