Poziomy dokument PDF jest udostępniany w widoku pionowym za pomocą prezentacji lub udostępniania dokumentu

Poziomy dokument PDF jest udostępniany w widoku pionowym za pomocą prezentacji lub udostępniania dokumentów.

Plik Adobe Acrobat jest wyświetlany w orientacji pionowej, a nie poziomej.

Udostępniony plik PDF jest wyświetlany w widoku poziomym zamiast pionowym.

Dokument PDF jest zorientowany jako portret, a nie poziomy i nie mieści się w przeglądarce dokumentów.


Uwaga:

Firma Adobe zezwala również na to, aby każda strona dokumentu była w innej orientacji. Dokumenty z mieszanymi stronami poziomymi i portretowymi będą udostępniane wyłącznie w orientacji pionowej.

Przyczyna:
Jest to problem z domyślnymi ustawieniami drukarki w programie Adobe Acrobat.

Rozwiązanie:

Aby poprawnie zaimportować strony poziome do Webex:

Adobe 11.x:

 1. Otwórz program Adobe Acrobat.
 2. Otwórz istniejący plik . Pdf.
 3. Przejdź do menu Plik, a następnie wybierz polecenie Drukuj.
 4. W sekcji Drukarka wybierz program webex Document Loader wdrukarce: menu rozwijane.
 5. W sekcji Rozmiar i obsługa strony wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz przycisk radiowy Dopasuj.
  2. Zaznacz pole wyboru Wybierz źródło papieru według rozmiaru strony PDF.
 6. Kliknij przycisk Ustawienia strony...

  Pojawi się okno "Ustawienia strony".
 7. W rozmiarze: menu rozwijane, wybierz A4.
 8. Wybierz przycisk opcji Poziomy, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij przycisk Drukuj.
 11. Zamknij program Adobe Acrobat.

  Udostępnij plik . PDF w oknie spotkania.

Adobe 10.x:

 1. Otwórz program Adobe Acrobat.
 2. Otwórz istniejący plik . Pdf.
 3. Przejdź do menu Plik, a następnie wybierz polecenie Drukuj.
 4. W sekcji Drukarka wybierz program webex Document Loader w polu Nazwa: menu rozwijane.
 5. W sekcji Obsługa stron wykonaj następujące czynności:
  1. Zaznacz pole Wyboru źródła papieru według rozmiaru strony PDF.
  2. W skalowaniu strony: wybierz opcję Dopasuj do obszaru drukowania.
 6. Kliknij przycisk Ustawienia strony...

  Pojawi się okno "Ustawienia strony".
 7. W rozmiarze: menu rozwijane, wybierz A4.
 8. Wybierz przycisk opcji Poziomy, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij przycisk Drukuj.
 11. Zamknij program Adobe Acrobat.

  Udostępnij plik . PDF w oknie spotkania.

Adobe 9.x i starsze wersje

 1. Otwórz program Adobe Acrobat.
 2. Otwórz plik PDF.
 3. Kliknij Plik > drukuj.
 4. Usuń zaznaczenie pola Automatyczne obracanie i Wyśrodkuj.
 5. Kliknij przycisk Zamknij, aby zapisać preferencje drukowania.
 6. Udostępnij dokument na spotkaniu Webex.

Czy ten artykuł był pomocny?