האם Webex ADA סעיף 508 Compliant?

American with Disabilities Act (ADA) 508 Compliant מחויבת להעלות את המודעות לנושאי נגישות ופיתחה את הכלים הבאים שהיא מספקת בחינם.

האם Webex ADA סעיף 508 תואם?

האם Webex 508 עומדת בדרישות?

איך אני מגלה על תכונות הנגישות של Webex לשמיעה ולקויי ראייה?

האם Webex תומכת בדרישות הנגישות של ADA?פתרון:

American with Disabilities Act (ADA) 508 Compliant מחויבת להעלות את המודעות לנושאי נגישות ופיתחה את הכלים הבאים שהיא מספקת בחינם. http://www.508compliant.com/tools.htm

Webex מצייתת ל -508, עם חריגים, והמוצר עומד בתקנות הממשלתיות; הלקוח חייב לשתף פעולה עם צד שלישי לקבלת שירותים חזותיים או לקויי שמיעה.

תבנית נגישות למוצר מרצון (באנגלית: Voluntary Product Accessibility Template, בראשי תיבות: VPAT) היא מסמך המכיל רשימה של דרישות הדרושות למוצר כדי להתאים את עצמו לסעיף 508 של חוק השיקום. תבנית התבנית מאפשרת לספקים להצהיר על התאמת המוצרים שלהם לסעיף 508, דרישה לפי דרישה. עיין בתיעוד הנגישות: http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#Webex

לקבלת סיוע נוסף, התקשר לתמיכה הטכנית של Webex.
 

האם המאמר הועיל לך?