Overholder Webex kravene i ADA § 508?

Samsvar med Americans with Disabilities Act (ADA) 508 skal øke bevisstheten rundt tilgjengelighetsproblemer og følgende verktøy er utviklet og er tilgjengelig kostnadsfritt.

Overholder Webex kravene i ADA § 508?

Overholder Webex kravene i 508?

Hvordan finner jeg ut om tilgjengelighetsfunksjonene i Webex for hørsels- og synshemmede?

Innfrir Webex tilgjengelighetskravene i ADA?Løsning:

Samsvar med Americans with Disabilities Act (ADA) 508 skal øke bevisstheten rundt tilgjengelighetsproblemer og følgende verktøy er utviklet og er tilgjengelig kostnadsfritt. http://www.508compliant.com/tools.htm

Webex overholder kravene i 508, med unntak, og produktet oppfyller myndighetenes forskrifter. Kunden må samarbeide med en tredjepart for tjenester for syns- eller hørselshemmede.

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) er et dokument som inneholder en liste over krav som stilles til et produkt for at det skal være i samsvar med § 508 i rehabiliteringsloven. Malformatet gjør det mulig for leverandører å oppgi sine produkters samsvar med § 508, krav for krav. Se dokumentasjonen om tilgjengelighet: http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#Webex

Hvis du vil ha ytterligere assistanse, kan du ringe Webex teknisk støtte.
 

Var denne artikkelen nyttig?