Da li je Webex ADA sekcija 508 usaglašena?

Amerikanci sa Zakonom o invaliditetu (ADA) 508 Usaglašeni su na podizanje svesti o pitanjima pristupačnosti i razvili su sledeće alate koje pruža besplatno.

Da li je Webex ADA Sekcija 508 usaglašena?

Da li je Webex 508 usaglašen?

Kako da saznam o funkcijama pristupačnosti za Webex za sluh i oštećenje vida?

Da li Webex podržava zahteve pristupačnosti ADA?Rešenje:

Amerikanci sa Zakonom o invaliditetu (ADA) 508 Usaglašeni su na podizanje svesti o pitanjima pristupačnosti i razvili su sledeće alate koje pruža besplatno. http://www.508compliant.com/tools.htm

Webex je usaglašen sa 508 osoba, sa izuzecima, a proizvod ispunjava vladine propise; klijent mora biti partner trećem limu za usluge sa oštećenim vidom ili sluhom.

Dobrovoljni predložak za pristupačnost proizvoda (VPAT) je dokument koji sadrži listu zahteva potrebnih za proizvod u skladu sa članom 508 Zakona o rehabilitaciji. Format predloška omogućava prodavcima da naznače usaglašenost svojih proizvoda sa Članom 508, koji je zahtevan po zahtevu. Pogledajte dokumentaciju o pristupačnosti: http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#Webex

Za dodatnu pomoć pozovite Tehničku podršku za Webex.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?