Är Webex ADA-avsnitt 508 kompatibelt?

Förenlighet med den amerikanska lagen om funktionshinder, avsnitt 508 (ADA) värnar om att öka medvetenheten om tillgänglighetsproblem och har utvecklat följande verktyg som tillhandahålls gratis.

Är Webex ADA- avsnitt 508 kompatibelt?

Är Webex 508 kompatibelt?

Hur får jag information om tillgänglighetsfunktioner i Webex för personer med nedsatt hörsel eller syn?

Stöder Webex tillgänglighetskraven för ADA?Lösning:

Förenlighet med den amerikanska lagen om funktionshinder, avsnitt 508 (ADA) värnar om att öka medvetenheten om tillgänglighetsproblem och har utvecklat följande verktyg som tillhandahålls gratis. http://www.508compliant.com/tools.htm

Webex är 508 kompatibelt, med undantag, och produkten uppfyller myndigheters bestämmelser. Kunden måste samarbeta med en tredje part för tjänster för syn- eller hörselnedsättning.

En frivillig produkttillgänglighetsmall (Voluntary Product Accessibility Template, VPAT) är ett dokument som innehåller en lista över krav som krävs för att följa avsnitt 508 i lagen om rehabilitering (Rehabilitation Act). Mallens format gör att leverantörer kan visa att deras produkt följer avsnitt 508, krav för krav. Se tillgänglighetsdokumentationen: http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#Webex

För mer hjälp kan du ringa Webex tekniskasupport.
 

Var den här artikeln användbar?