כיצד ניתן לבצע שטיפת DNS משורת פקודה של DOS?

כיצד ניתן לבצע שטיפת DNS משורת פקודה של DOS?

כיצד אוכל לנקות את מטמון ה- DNS שלי?

כיצד אוכל לשטוף את מטמון ה- DNS שלי?


פתרון:

כדי לשטוף את מטמון ה- DNS של המחשב:

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ב-Windows 7:עבור אל תפריט התחלה ולאחר מכן הקלד cmd בשדה התחל חיפוש או חפש בתוכניות ובקבצים והקש Enter.
  • ב-Windows 10:הקלד cmd בשדה הקלד כאן כדי לחפש בשורת המשימות ולאחר מכן הקש על מקש Enter.
החלון 'שורת הפקודה' מופיע.
  1. הקלד את הפקודה הבאה: 
ipconfig /flushdns (לאחר מכן הקש על מקש Enter)

אם הפקודה הוזנה כראוי, תקבל את ההודעה הבאה:רוקן בהצלחה את מטמון פותר ה- DNS.

האם המאמר הועיל לך?