Kako da izvršim DNS fleš sa DOS komandne linije?

Kako da izvršim DNS fleš sa DOS komandne linije?

Kako da obrišem DNS keš?

Kako da ispraznim DNS keš?


Rešenje:

Da biste ispraznili DNS keš računara:

  1. Uradite nešto od sledećeg:
  • U operativnom sistemu Windows 7: Idite u "Start" meni, a zatim otkucajte cmd u polje "Započni pretragu" ili "Pretraži programe i datoteke" i pritisnite taster Enter.
  • U operativnom sistemu Windows 10: Upišite cmd u polje Vrsta ovde da biste pretražili polje na traci zadataka, a zatim pritisnite taster enter.
Pojaviće se prozor "Komandna linija".
  1. Otkucajte sledeću komandu: 
ipconfig /flushdns (zatim pritisnite taster Enter)

Ako je komanda ispravno uneta, dobićete sledeću poruku: DNS razrešivač je uspešno ispraznio keš.

Da li je ovaj članak bio koristan?