Jak wykonać opróżnianie DNS z wiersza polecenia systemu DOS?

Jak wykonać opróżnianie DNS z wiersza polecenia systemu DOS?

Jak wyczyścić pamięć podręczną DNS?

Jak opróżnić pamięć podręczną DNS?


Rozwiązanie:

Aby opróżnić pamięć podręczną DNS komputera:

  1. Zrób jedno z poniższych:
  • W systemie Windows 7: Przejdź do menu Start, a następnie wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Wyszukaj programy i pliki i naciśnij Enter.
  • W systemie Windows 10: Wpisz cmd w polu Wpisz tutaj, aby wyszukać na pasku zadań, a następnie naciśnij Enter.
Pojawi się okno "Wiersz polecenia".
  1. Wpisz następujące polecenie: 
ipconfig /flushdns (następnie naciśnij Enter)

Jeśli polecenie zostało wprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS.

Czy ten artykuł był pomocny?