Hur utför jag en DNS-tömning från en DOS-kommandotolk?

Hur utför jag en DNS-tömning från en DOS-kommandotolk?

Hur rensar jag mitt DNS-lagringsutrymme?

Hur tömmer jag mitt DNS-lagringsutrymme?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Så här tömmer du datorns DNS-lagringsutrymme:

  1. Gör något av följande:
  • I Windows 7: Gå till Startmenyn och skriv in cmd i fältet Starta sökning eller Sök efter program och filer och tryck på Retur.
  • I Windows 10: Skriv in cmd i fältet Skriv här för att söka på aktivitetsfältet och tryck sedan på Retur.
Fönstret ”Kommandotolk” visas.
  1. Skriv in följande kommando: 
ipconfig/flushdns (tryck sedan på Retur)

Om kommandot angavs korrekt visas följande meddelande: Tjänsten DNS Caching Resolver har rensats.

Var den här artikeln användbar?