לא נמצאו רשומות בעת הפקת דוחות

לא נמצאו רשומות בעת הפקת דוחות.

שגיאה בעת משיכת דוח שימוש בפגישה.

שגיאה בעת יצירת דוחות בניהול אתר.

שגיאה: "החיפוש הושלם. אין רשומות התואמות לקריטריוני החיפוש שלך.' בעת יצירת דוחות.

פתרון:

דוחות זמינים בדרך כלל תוך 24 שעות מסיום הפגישה. אם הדוחות אינם זמינים, פנה לתמיכה הטכנית, ראה: WBX162 - כיצד אוכל ליצור קשר עם שירותי לקוחות או תמיכה טכנית של Webex?.
 

האם המאמר הזה הועיל לך?