Prilikom generisanja izveštaja nije pronađen nijedan zapis

Prilikom generisanja izveštaja nije pronađen nijedan zapis.

Greška prilikom povlačenja izveštaja o korišćenju sastanka.

Greška prilikom generisanja izveštaja u administraciji lokacije.

Greška: 'Pretraga završena. Nijedan zapis se ne podudara sa vašim kriterijumom pretrage.' prilikom generisanja izveštaja.

Rešenje:

Izveštaji su obično dostupni u roku od 24 sata od završetka sastanka. Ako izveštaji nisu dostupni, obratite se tehničkoj podršci, pogledajte: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničkupodršku?
 

Da li je ovaj članak bio koristan?