Hittade inga poster vid rapportskapande

Hittade inga poster vid skapande av rapporter.

Fel vid hämtning av mötesrapport.

Fel vid skapande av rapport i webbplatsadministrationen.

Fel: Sökning slutförd. Inga poster matchade dina sökkriterier.” vid skapande av rapporter.

Lösning:Rapporter är vanligtvis tillgängliga 24 timmar efter avslutat möte.

Kontakta den tekniska supporten om rapporter inte är tillgängliga, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?.
 

Var den här artikeln användbar?