Cisco Jabber עבור Microsoft Teams

עבור משתמש Microsoft Teams – בצע שיחות בקלות בעזרת Microsoft Teams
התקשר באמצעות לוח חיוג או הפוך שיחת צ'אט לשיחה באמצעות Microsoft Teams עבור Windows, ‏Mac, ‏Android, ‏iPhone, ‏iPad או דפדפן אינטרנט. התקשר לאנשי קשר המסונכרנים עם ספר הטלפונים ו-Outlook, או לאנשי קשר מותאמים אישית אחרים, והוסף את אנשי הקשר האלה בתור מספרי חיוג מהיר. ראה את הלשוניות הבאות לקבלת מידע נוסף.
למנהל מערכת – קבע את התצורה של Jabber עבור Microsoft Teams
לקבלת מידע נוסף על קביעת התצורה של Jabber עבור הארגון כדי לתמוך בחוויית שיחות ב-Microsoft Teams, ראה קבע תצורה של Cisco Jabber עבור Microsoft Teams.
משתמש בפעם הראשונה – הרשאות
כשאתה משתמש ביישום Cisco הזה בפעם הראשונה (או יוצא מ-Microsoft Teams), אתה מתבקש להעניק גישה לחיפוש אנשי קשר לאינטראקציה עם Microsoft Teams, ואז אתה מתבקש להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך כדי לאמת.
תשתית של שולחן עבודה וירטואלי (VDI) של Jabber
ניתן להשתמש בשילוב השיחות של Jabber עם Microsoft Teams בסביבות VDI. בעת השימוש בסביבת VDI, ‏Cisco Jabber ו-Microsoft Teams חייבים לפעול באותו מחשב וירטואלי. צריך גם לפרוס את Jabber במצב VDI כשהסוכן והלקוח של VDI פרוסים. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד של Jabber VDI.

מה חדש ב-Cisco Jabber עבור Microsoft Teams

פברואר 2021

שיפורים בחיוג מהיר

  • אפשר עכשיו להוסיף שמות אנשי קשר ומספרי טלפון מחוץ לאנשי קשר של Azure Active Directory ו-Outlook, אז שמור את המספר של הפיצרייה המקומית בחיוג מהיר לימים שבהם אתה נשאר מאוחר בעבודה!

  • אם לאיש קשר מסוים יש יותר ממספר אחד, ניתן עכשיו לבחור איזה מספר לשמור בתור מספר החיוג המהיר.

לוח חיוג של תגובה קולית אינטראקטיבית (IVR)

אפשר עכשיו לגשת ללוח החיוג במהלך שיחת שמע, עם תמיכה מלאה בתדר מרובה בצליל כפול (DTMF).

בצע שיחה באמצעות לוח החיוג או מתוך מרחב שיחה. המערכת מחייגת באופן אוטומטי את מספר הטלפון המוקצה לאיש הקשר. אם אין מספר טלפון לחיוג, נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל המוקצית.

לפני שתתחיל

ודא שמנהל המערכת או הבעלים של מרחב הצוות התקין את יישום Jabber ב-Microsoft Teams. אם הוא מותקן, תראה את הסמל של Jabber בשורת היישומים.

1

במהלך צ'אט עם מישהו, לחץ על שיחת Jabber בתחתית החלון.

2

בחר את המספר מתחת לאיש הקשר כדי לקבל עוד אפשרויות התקשרות בתפריט הנפתח.

3

לחץ על שיחה.

היישום נפתח בחלון חדש.
יש לך אפשרות לבצע שיחה למספר או לאיש קשר ב-Azure Active Directory או ב-Outlook באמצעות שילוב Jabber עבור Microsoft Teams באמצעות לוח החיוג.

1

במרחב הצוות או בשורת היישומים, לחץ על Jabber.

2

התחל להקליד את השם, מספר הטלפון או כתובת הווידאו של האדם שברצונך להתקשר אליו.


 

הקלדת השם מפעילה חיפוש באנשי הקשר המסונכרנים לספר הטלפונים ואנשי הקשר האישיים ב-Outlook.

3

לחץ על איש הקשר המוצע שברצונך להתקשר אליו.

4

לחץ על שיחה.

הוסף ונהל עד 25 אנשי קשר בתור מספרי חיוג מהיר מאנשי הקשר ב-Azure Active Directory וב-Outlook, כדי שתוכל להתקשר לאנשי הקשר הנפוצים ביותר שלך במהירות ובקלות באמצעות שילוב Cisco Jabber ב-Microsoft Teams. היישום שומר את מספרי החיוג המהיר בפרופיל שלך ב-Microsoft 365. המחוון ליד שם החיוג המהיר מציין מתי מספרי חיוג מהיר נשמרים בענן של Microsoft. ניתן גם להוסיף מספרי חיוג מהיר של אנשי קשר שאינם ב-Azure Active Directory או ב-Outlook.

1

במרחב הצוות או בשורת היישומים, לחץ על Jabber.

2

לחץ על הוסף חיוג מהיר.

3

התחל להקליד שם כדי לחפש איש קשר להוספת חיוג מהיר, או צור חיוג מהיר חדש.

4

בצע אחת מבין האפשרויות הבאות:

5

נהל את מספרי החיוג המהיר בדרכים הבאות:

  • סדר את מספרי החיוג המהיר על המסך – לחץ וגרור את מספרי החיוג המהיר כדי לשנות את הסדר שבו הם מופיעים על המסך.

  • הסר איש קשר בחיוג מהיר – בכרטיס איש הקשר, לחץ על שלוש הנקודות ולחץ על הסר מחיוג מהיר.

  • ערוך איש קשר מותאם אישית – בכרטיס איש הקשר, לחץ על שלוש הנקודות ולחץ על ערוך חיוג מהיר.

בצע שיחה בטלפון הנייד ב-Microsoft Teams עבור Android ו-iPhone באמצעות יישום Jabber.

לפני שתתחיל

ודא שמנהל המערכת או הבעלים של מרחב הצוות התקין את יישום Jabber ב-Microsoft Teams.

1

במסך הבית, הקש על צ'אט ועל

2

חפש את האדם שברצונך להתקשר אליו ואז הקש על שמו.

3

הקש על שלוש הנקודות ואז בחר Jabber.

4

הקש על המספר המוצג כדי לפתוח אפשרויות שיחה, ואז בחר את המספר.

5

לחץ על .

בצע שיחה ב-iPad ב-Microsoft Teams באמצעות יישום Jabber.

לפני שתתחיל

ודא שמנהל המערכת או הבעלים של מרחב הצוות התקין את יישום Jabber ב-Microsoft Teams.

1

במסך הבית, הקש על צ'אט ועל

2

חפש את האדם שברצונך להתקשר אליו ואז הקש על שמו.

3

הקש על שלוש הנקודות ואז בחר Jabber.

4

כדי לפתוח אפשרויות שיחה, הקש על המספר ואז בחר את המספר לחיוג.

5

לחץ על .