תכונה זו מופעלת כברירת מחדל. ניתן להסתיר את כפתור ההצטרפות ל - Webex מממשק המשתמש. קרא את המאמר הסר לחצני ברירת מחדל מממשק המשתמש לקבלת מידע נוסף.

1

הקש על הלחצן הצטרף ל - Webex במסך הבית של המכשיר או בקר.

2

הזן את מספר הפגישה הרשום בהזמנה לפגישות Webex, והקש על הצטרף כדי להצטרף לפגישה.אם אתם מצטרפים לפגישה בחדר האישי, תוכלו להשתמש בשם של האדם או בכתובת האימייל שלו כדי לחפש את החדר האישי שלו.


כפתור ההצטרפות ל - Webex אינו זמין ב - SX10 וב - SX20 כאשר אתה משתמש בהם עם שלט רחוק.

1

הקש על הצטרף ל - Webex במכשיר או במסך הבית של הבקר.

2

הזן את מספר הפגישה הרשום בהזמנה לפגישות Webex, והקש על הצטרף כדי להצטרף לפגישה.אם אתם מצטרפים לפגישה בחדר האישי, תוכלו להשתמש בשם של האדם או בכתובת האימייל שלו כדי לחפש את החדר האישי שלו.