תרחישים שבהם משתמשים ירצו להסיר את Webex Go מהטלפון הנייד שלהם כוללים:

  • כאשר הם רוצים להעביר את קו Webex Go למכשיר אחר

  • כאשר מנהל המערכת הסיר את Webex Go והרשת מוצגת כ'אין שירות'

אפל iPhone

  1. עברו אל 'הגדרות' → 'סלולרי' או 'נייד' .

  2. בחרו בתוכנית Webex Go והקישו על 'הסר תוכניתסלולרית'.

סמסונג גלקסי

  1. עבור אל הגדרות → חיבורים מנהלכרטיס SIM.

  2. בחר Webex Go SIM והקש על הסר.