Användare kan ta bort Webex Go från sin mobiltelefon. Observera att den här åtgärden tar bort Webex Helt och hållet från den mobila enheten och en ny aktiveringskod krävs för att registrera Webex Gå tillbaka. Scenarier för när användare vill ta bort Webex Go från sin mobiltelefon inkluderar:

  • När de vill flytta Webex Gå till en annan enhet

  • När administratören har tagit bort Webex Go visas nätverket som Ingen tjänst

Apple iPhone

  1. Gå till Inställningarmobilnätet.

  2. Välj Webex Gå över abonnemang och knacka på Ta bort mobilabonnemang.