Scenarier för när användare vill ta bort Webex Go från sin mobiltelefon inkluderar:

  • När de vill flytta Webex Gå till en annan enhet

  • När administratören har tagit bort Webex Go visas nätverket som Ingen tjänst

Apple iPhone

  1. Gå till Inställningarmobilnätet.

  2. Välj Webex Gå över abonnemang och knacka på Ta bort mobilabonnemang.

Samsung Galaxy

  1. Gå till Inställningar för → ConnectionsSIM-korthanteraren.

  2. Välj Webex Gå till SIM och tryck på Ta bort.