Scenariusze, w których użytkownicy chcieliby usunąć Webex Go ze swojego telefonu komórkowego, obejmują:

  • Gdy chcą przenieść linię Webex Go na inne urządzenie

  • Gdy administrator usunął Webex Go, a sieć wyświetla się jako Brak usługi

Apple iPhone

  1. Przejdź do UstawieńSieć komórkowa lub Komórka.

  2. Wybierz plan Webex Go i dotknij opcji Usuń plan sieci komórkowej.

Samsung Galaxy

  1. Przejdź do Ustawień → Połączenia Menedżerakart SIM.

  2. Wybierz Webex Go SIM i dotknij opcji Usuń.