Korisnici mogu da uklone Webex Go sa svog mobilnog telefona. Imajte u vidu da će ova radnja u potpunosti ukloniti Webex Go sa mobilnog uređaja i da je potreban novi aktivacioni kôd da biste se ponovo ukrcali na Webex Go. Scenariji kada korisnici žele da uklone Webex Go sa svog mobilnog telefona uključuju:

  • Kada žele da prebace Webex Go liniju na drugi uređaj

  • Kada administrator ukloni Webex Go i mreža se prikaže kao Nema usluge

Apple iPhone

  1. Idite na PodešavanjaMobilni ili Mobilni.

  2. Izaberite Webex Go plan i dodirnite Ukloni mobilni plan.