Korisnici mogu ukloniti Webex Go s mobilnog telefona. Imajte na umu da će se ovom radnjom Webex Go u potpunosti ukloniti s mobilnog uređaja i da je za ponovno uključivanje Webex Go potreban novi aktivacijski kod. Scenariji u kojima korisnici žele ukloniti Webex Go s mobilnog telefona uključuju:

  • Kada žele premjestiti Webex Go liniju na drugi uređaj

  • Kada administrator ukloni Webex Go i mreža se prikaže kao Nema usluge

Apple iPhone

  1. Idite na PostavkeMobilna ili Mobilna.

  2. Odaberite Webex Go plan i dodirnite Ukloni mobilni plan.