Scenariji kada korisnici žele ukloniti Webex Go sa svog mobilnog telefona uključuju:

  • Kada žele premjestiti liniju Webex Go na drugi uređaj

  • Kada administrator ukloni Webex Go i mreža se prikazuje kao Nema usluge

Apple iPhone

  1. Otvorite PostavkeMobilno ili Mobilno.

  2. Odaberite tarifu Webex Go i dodirnite Ukloni mobilnu tarifu.

Samsung Galaxy

  1. Otvorite Postavke VezeupraviteljuSIM kartica.

  2. Odaberite Webex Go SIM , a zatim Dodirnite Ukloni.