Ditt personliga rum kan redan konfigureras i Webex-appen. För att kontrollera går du till Meetings och du bör se länken till ditt personliga rum högst upp på skärmen. I så fall är ni klara och behöver inte göra något.

Om du ser Konfigurera mitt personliga rum istället följer du dessa steg för att konfigurera det.

1

Gå till Möten och klicka på Konfigurera mitt personliga rum.

2

Ange länken till det personliga rummet i formatet https:// eller company och ange sedan din värd-PIN-kod.


 

När du tillhör flera Webex-webbplatser och som ett resultat har flera personliga rum kan du lägga till det rum som du föredrar att associera med Webex-appen.

Du kan se länken till ditt personliga rum och värd-PIN-kod på din Webex-webbplats. Logga in på din Webex-webbplats, gå till Inställningar > Mitt personliga rum. Om en länk till ett personligt rum och värd-PIN-koden inte visas där har ett personligt rum inte aktiverats på din webbplats. Kontakta din systemadministratör.

3

Klicka på Spara.

Ditt personliga rum kanske redan har konfigurerats i appen. Om du vill kontrollera går du till Möten och trycker på Mitt personliga rum. Om länken till ditt personliga rum redan visas under INFORMATION OM PERSONLIGT RUM är allt klart och du behöver inte göra någonting.

Om du inte ser länken till ditt personliga rum följer du anvisningarna för din Windows- eller Mac-app för att konfigurera den.