Twój pokój osobisty może być już skonfigurowany w aplikacji Webex. Aby sprawdzić, przejdź do Meetings (Spotkania), a w górnej części ekranu pojawi się łącze do pokoju osobistego. Jeśli tak, to wszystko jest gotowe i nie musisz nic robić.

Jeśli zamiast tego widzisz opcję Skonfiguruj mój pokój osobisty, wykonaj następujące czynności, aby go skonfigurować.

1

Przejdź do Meetings i kliknij Skonfiguruj mój pokój osobisty.

2

Wprowadź łącze do pokoju osobistego w formacie https:// lub company a następnie wprowadź kod PIN prowadzącego.


 

Gdy należysz do wielu witryn Webex i w rezultacie masz wiele pokojów osobistych, możesz dodać pokój, który wolisz powiązać z aplikacją Webex.

W witrynie Webex można zobaczyć łącze do pokoju osobistego i kod PIN prowadzącego. Zaloguj się do witryny Webex, przejdź do Preferencje > Mój pokój osobisty. Jeśli łącze do pokoju osobistego i kod PIN prowadzącego nie są tam wyświetlane, pokój osobisty nie jest włączony w Twojej witrynie. Skontaktuj się z administratorem witryny .

3

Kliknij opcję Zapisz.

Twój pokój osobisty może być już skonfigurowany w aplikacji. Aby sprawdzić, przejdź do Meetings, dotknij Mój pokój osobisty. Jeśli łącze do pokoju osobistego jest już widoczne w INFORMACJACH dotyczących POKOJU OSOBISTEGO, wszystko jest ustawione i nie musisz nic robić.

Jeśli nie widzisz łącza do pokoju osobistego, postępuj zgodnie z instrukcjami dla aplikacji Windows lub Mac, aby je skonfigurować.