Ditt personlige rom kan allerede være konfigurert i Webex App. For å sjekke, gå til Møter og se om din personlige romkobling er inkludert øverst på skjermen. Hvis det er det, er du klar og trenger ikke å gjøre noe.

Hvis du ser Konfigurer mitt personlige rom i stedet, følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere det.

1

Gå til Møter , og klikk Konfigurer mitt personlige rom.

2

Skriv inn personlig rom-koblingen i formatet https://firma.webex.com/meet/ brukernavn eller firma .webex.com/meet/ brukernavn, og skriv deretter inn verts-PIN-koden.


 

Hvis du tilhører flere Webex-områder og derfor har flere personlige rom, kan du velge rommet du foretrekker å knytte til Webex App.

Hvis du ikke er sikker på hva din personlige rom-kobling og verts-PIN-kode er, kan du gå til Webex-området for å se dem. Koblingen til Webex-området har vanligvis formatet company.webex.com. Når du har logget på, går du til Innstillinger > Mitt personlige rom for å se dem. Hvis en personlig romkobling og verts-PIN-kode ikke vises der, er ikke et personlig rom aktivert for deg på nettstedet ditt. Kontakt områdeadministratoren.

3

Klikk på Lagre.

Ditt personlige rom kan allerede være konfigurert i appen. Hvis du vil kontrollere, går du til Møter , tapper Mitt personlige rom. Hvis personlige rom-koblingen allerede vises under PERSONLIG ROM-INFORMASJON, er du klar og trenger ikke å gjøre noe.

Hvis koblingen Personlig rom ikke vises, følger du instruksjonene for Windows- eller Mac-appen for å konfigurere den.

Ditt personlige rom kan allerede være konfigurert i appen. For å sjekke, gå til Møter og se om din personlige rom-kobling er inkludert øverst på skjermen. Hvis det er det, er du klar og trenger ikke å gjøre noe.

Hvis du ser Konfigurer mitt personlige rom i stedet, følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere det.

1

Klikk Konfigurer mitt personlige rom.

2

Skriv inn koblingen for personlig rom i formatet https://firmaets .webex.com/meet/brukernavn eller firma.webex.com/meet/ brukernavn , og skrivderetter innverts-PIN-koden.


 

Hvis du har mer enn ettpersonlig rom , kan du velge rommet du foretrekker å knytte tilappen.

Hvis du ikke er sikker på hva din personlige rom-kobling og verts-PIN-kode er, kan du gå til Webex-området for å se dem. Koblingen til Webex-området har vanligvis formatet company.webex.com . Når du har logget på, går du til Innstillinger > Mitt personlige rom for å se dem. Hvis en personlig romkobling og verts-PIN-kode ikke vises der, er ikke et personlig rom aktivert for deg på nettstedet ditt. Kontakt områdeadministratoren.

3

Klikk på Lagre.