Vaša osobná izba už môže byť nastavená Aplikácia Webex. To check, go to Meetings and you should see your personal room link at the top of your screen. Ak áno, všetko je pripravené a nemusíte nič robiť.

Ak vidíte Nastavte moju osobnú izbu namiesto toho ho nastavte podľa týchto krokov.

1

Ísť do Stretnutia a kliknite Nastavte moju osobnú izbu.

2

Zadajte odkaz Osobná miestnosť vo formáte https:// alebo company a potom zadajte kód PIN hostiteľa.


 

When you belong to multiple Webex sites and, as a result, have multiple Personal Rooms, you can add the room you prefer to associate with Webex App.

You can see your Personal Room link and host PIN on your Webex site. Sign in to your Webex site, go to Preferences > My Personal Room. Ak Osobná izba odkaz a kód PIN hostiteľa sa tam nezobrazujú, a Osobná izba nie je pre vás na vašej stránke povolená. Kontaktujte svojho správcu stránky.

3

Kliknite Uložiť.

Váš Osobná izba môže byť už nastavené v aplikácii. Ak chcete skontrolovať, prejdite na Stretnutia , klepnite na Moja osobná izba. Ak tvoj Osobná izba odkaz sa už zobrazuje pod INFORMÁCIE O OSOBNEJ IZBE, všetko je pripravené a nemusíte nič robiť.

Ak nevidíte svoje Osobná izba postupujte podľa pokynov pre vašu aplikáciu pre Windows alebo Mac a nastavte ju.