באפשרותך לבצע שיחה פעילה בהמתנה ולאחר מכן לחדש את השיחה כאשר תהיה מוכן.

1

במהלך שיחה פעילה, לבצע הבזק קרס.

2

כדי לחזור לשיחה, גם:

  • . לבצע עוד פלאש
  • נתק את השפופרת. הרם את השפופרת כאשר הטלפון מצלצל.