Du kan sette en aktiv samtale på vent og deretter fortsette anropet når du er klar.

1

Utfør et hook flash mens du er i et aktivt anrop.

2

Hvis du vil gå tilbake til anropet, gjør du ett av følgende:

  • Utfør et annet hook flash.
  • Legg på håndsettet. Løft opp håndsettet når telefonen ringer.