Aktivni klic lahko zadržite in nato nadaljujete klic, ko ste pripravljeni.
1

Med aktivnim klicem izvedite hook flash.

2

Za vrnitev v klic:

  • Izvedite še en hook flash.
  • Odložite slušalko. Ko zazvoni telefon, dvignite slušalko.